Wednesday, January 6, 2016

Is it ready yet?...

Well, no, it's not, byt hear's a peek on a part of the scene.

Prace nad scenką wciąż jeszcze w toku, aktualnie rzeźbię ostatnią figurę, powinna być niebawem gotowa, jak na razie nie musiałem się cofać i poprawiać poprzednich etapów, więc jest szansa na szybkie skończenie i rozpoczęcie malowania. Tymczasem zdjęcie skończonej już części. A już niebawem nowe prace nad pierwszowojenną winietą.


No comments:

Post a Comment