Tuesday, May 5, 2009

US Paras, Painting continues

Mundury figur gotowe, teraz zabieram się za cieniowanie osprzętu i dodanie jeszcze kilku drobiazgów w postaci noży, granatów etc.

Ok so for today I got several shots of the figures with their uniforms ready, at least I think so. Now I'll add some more gear, combat knifes or grenades, we'll see.Pomalowałem także mostek, jak tylko podeschnie, będzie można dalej działać z postarzaniem.

I also painted the bridge side. Still the under part is to be painted and then I'll start weathering.

No comments:

Post a Comment