Sunday, May 31, 2009

Twardowski - # 2

Korzystając z przypływu chęci powróciłem do tematu Twardowskiego i poświeciłem mu tyle czasu, by niemalże doprowadzić do końca rzeźbę figury szlachcica. Mefisto natomiast pojawi się za kilka dni.

I got back to Twardowski's theme and done some scuflpting on the nobleman figure. It' almost ready. Mefisto will follow in a couple fo days.
2 comments: