Sunday, December 28, 2008

Panzerknacker, 12 SS HJ Division, Normandy 1944, #5

Dzisiaj kolejna odsłona figur z HJ, tym razem jest to już w zasadzie ukończony strzelec pancerzownicy. Do wykonania została tylko jedna dłoń oraz wzbogacenie schrecka detalami PE.

Today I would like to present the finish of the gunner of the Shreck. Only one hand has left to be done, and I'm going to add the PE to the RktPzBuchse.
No comments:

Post a Comment