Monday, November 3, 2008

Gnom Maruder, #2

Dzisiaj dalsze postępy prac nad figurą, przy okazji zacząłem robić mu główne uzbrojenie, morgensterna. Wciąż sporo do zrobienia.

Small update, I started working on the trousers and his weapon, a morgenstern. Still a lot to do.


No comments:

Post a Comment