Thursday, September 11, 2008

Słowo na dziś / a word for today

Choć na razie przerzuciłem się na tematy stricte modelarskie, jednak już niebawem mam zamiar zamieścić tutaj nowe watki dotyczące malarstwa i rzeźby. Te nowe, kolejne prace są jeszcze na etapie powstawania, jednakże w przeciągu paru dni uda mi się je doprowadzić do stanu, w którym będą warte obejrzenia.

Recently I switched to modelling themes, but I'm going to post some new threads concerning painting and sculpting. These new works are in progress but in a few days I'll be able to finish and show theme here.

No comments:

Post a Comment