Friday, June 6, 2008

"Szkiełka", olej, płótno, 45x33 cm

Całkiem niedawno doszedłem do wniosku, że wartoby poeksperymentować z kolorami i formami abstrakcyjnymi. Muszę też przyznać, że dojście do takich wniosków było spowodowane zmianą mojego sposobu odbierania współczesnej twórczosci malarskiej, niejednokrotnie zupełnie oderwanej od dawnych kanonów estetyki i klasycznych form (a mnie przecież zawsze fascynowali dawni mistrzowie). Obecnie malarstwo musi szukać nowych dróg dla siebie, a to z tego wzgledu, że przecież tak wiele z jego dotychczasowej roli przejęła fotografia.
Odnośnie samego obrazu, to inspirację do niego znalazłem dość prozaiczną- kafelki, setki małych różnokolorowych kafelków, które gdzieś, kiedyś widziałem. Pomyślałem, czemu nie, skoro malarstwo ma czerpać swoje źródło z doświadczeń i spotrzeżeń codziennych, to taka inspiracja będzie jak najbardziej uzasadniona. Jak pomyślałem, tak też zrobiłem i w ten sposób powstał ten oto obraz. Wprost ze sztalugi:
I called this painting "Glasses". It was inspired by a tile composition I had seen some time back. I wanted to experiment a bit with colors and new ways of expression. Couple of weeks ago I said to my self, why not trying painting more abstractional things. Modern paintings have to find their own way because it's previous role like portraiture or landscaping is now taken by photography. That is why painters should seek their own ways of expression. I always liked all those masters from the old days, but now I started to appreciate modern art (not everything of course). This painting is my try-out with more inconvenient style.


No comments:

Post a Comment